אש קטנה 77 – מעבדה חדשה לליווי ולפיתוח שירת נשים בעריכת ד"ר אפרת מישורי

אש קטנה 77 היא מעבדה חדשה לכתיבה ולהוצאת ספרי שירה, ערוגת טיפוחים לנשים כותבות. היא נולדה מתוך עבודתי כעורכת, במהלכה הגיעו אלי נשים שבשולי חייהן מלאי הטרדות נכתבו טקסטים קטנים, הקרויים בשפתנו שירים. תפקידי היה להיות דולה של הכותבות האלה: להקשיב לתרועותיה הראשונות של החצוצרה, שמתחילה להבין את סגולותיה הנדירות של הנחושת ממנה היא עשויה; לזהות את האש הקטנה הבוערת בין השורות הכתובות, ולעזור לה להתלקח באור היקרות של עצמה.

בפגישות העריכה אנו רוכנות יחד על גושי הטקסט ברצינות של נשות מעבדה: מרימות ראשים מעל לדפים, מחליפות חוויות, משוחחות, מתוודות ומחלצות יחד את השיר בקריאה קשובה ואינטימית. תפקידי הוא להצביע, לאתר, להנכיח, באמצעות עיבוד, בדיקה, גריעה, ריווח, סידור ושיחה. כל מפגש הוא גם שיעור שירה.

"רק על עצמי לספר ידעתי" כתבה רחל. האמירה הלכאורה-מצטנעת הזו היא שורה פותחת של שיר. אם נציב אותה ביחס לתקופתה רוויית האתוס החלוצי נוכל לזהות מיד את המעמד הפרפורמטיבי, הדקלרטיבי והמתריס שאצור בתוכה. ההיסטוריה החמיצה הערך הפוליטי העצום שמגולם באמירה הזו, כשם שסילפה ומחקה סיפורים של נשים רבות.

אני מזמינה נשים כותבות ומציעה מודל עריכה דיאלוגי, המבוסס על מפגשים אישיים. הספר הוא בבחינת תוצר לואי של מרחב השיחה בינינו, בו נפעיל קריאה קשובה וקרובה על החומרים שאת, הכותבת, מביאה.